DİM üzrə milli səviyyədə irəliləyişin monitorinq və qiymətləndirilməsi

Məqsəd 1 . Yoxsulluğun bütün formalarına hər yerdə son qoymaq