DİM üzrə milli səviyyədə irəliləyişin monitorinq və qiymətləndirilməsi

Məqsəd 10 . Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq