DİM üzrə milli səviyyədə irəliləyişin monitorinq və qiymətləndirilməsi

Məqsəd 12 . İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək