Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri barədə məlumatlar
Məqsəd 6. Hamı üçün su və sanitariyaya əlçatanlığı və dayanıqlı idarə etməni təmin etmək.Hamı üçün təmiz, əlçatan su yaşamaq istədiyimiz dünyanın vacib bir hissəsidir. Buna nail olmaq üçün planetdə kifayət qədər şirin su var. Lakin zəif iqtisadiyyat və ya zəif infrastruktura görə, hər il əksəriyyəti uşaqlar olmaqla milyonlarla insan, qeyri-kafi su təchizatı, sanitariya və gigiyena ilə əlaqədar xəstəliklərdən ölür.

Su çatışmazlığı, aşağı keyfiyyətli su və qeyri-kafi sanitariya dünyadakı yoxsul ailələrin ərzaq təhlükəsizliyinə, yaşayış şəraitinə  və təhsil imkanlarına mənfi təsir göstərir. Quraqlıq dünyanın ən yoxsul ölkələrindən bəzilərində aclıq və zəif qidalanmanın kəskinləşməsinə  səbəb olur.

2050-ci ilə qədər hər dörd nəfərdən ən az birinin uzunmüddətli  və ya təkrarlanan şirin su çatışmazlığına məruz qalan ölkələrdə yaşayacağı ehtimal olunur.

 

Mənbə: BMT, www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/


 • 6.1. 2030-cu ilədək, hamı üçün təhlükəsiz və əlçatan olmaqla hər yerdə və bərabər şəkildə içməli suya çıxış imkanına nail olmaq.
 • 6.2. 2030-ci ilədək, qadınların və qızların və aztəminatlı insanların ehtiyaclarına xüsusi diqqət yetirməklə, hamı üçün lazımi və bərabər şəkildə sanitar və gigiyena xidmətlərinə çıxış imkanına nail olmaq və açıq məkanlardan ayaqyolu kimi istifadə edilməsinə son qoymaq.
 • 6.3. 2030-cu ilədək, çirklənməni azaltmaqla, tullantıların yığılıb qalması hallarını aradan qaldırmaqla və zərərli kimyəvi maddələrin və materialların buraxılmasını minimuma endirməklə, təmizlənməmis çirkab suların nisbətini yarıya qədər azaltmaqla və qlobal səviyyədə təkrar emalı və təhlükəsiz təkrar istifadəni əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqla suyun keyfiyyətini yaxsılasdırmaq.
 • 6.4. 2030-cu ilədək, bütün sahələrdə sudan səmərəli istifadəni əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq və su çatışmazlığı məsələsini həll etmə və su çatışmazlığından əziyyət çəkən insanların sayını əhəmiyyətli şəkildə azaltma üçün dayanıqlı istifadəni və təmiz su təchizatını təmin etmək.
 • 6.5. 2030-cu ilədək, zərurət yarandıqda transsərhəd əməkdaşlıq vasitəsilə bütün səviyyələrdə vahid su resursları idarəçiliyini tətbiq etmək.
 • 6.6. 2020-ci ilədək, su ilə bağlı ekosistemləri, o cümlədən dağları, bataqlıq əraziləri, çayları, susaxlayan təbəqələri və gölləri qorumaq və bərpa etmək.
 • 6.a. 2030-cu ilədək, su və sanitar şəraitlə bağlı tədbirlərdə və proqramlarda, o cümlədən suyun yığılması, duzdan təmizləmə, sudan səmərəli istifadə, çirkab suların təmizlənməsi, təkrar emal və təkrar istifadə texnologiyaları ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə potensialın inkişaf etdirilməsinə dəstək göstərmək.
 • 6.b. Su və sanitar xidmətlərin idarə olunmasında yerli icmaların iştirakına dəstək göstərmək və bu iştirakı gücləndirmək.
 • 6.1.1 Təhlükəsiz içməli su təchizatı xidmətlərindən istifadə edən əhalinin xüsusi çəkisi
 • 6.2.1 a) Təhlükəsiz kanalizasiya xidmətlərindən və b) sabun və suyu olan əlyuyanlardan istifadə edən əhalinin xüsusi çəkisi
 • 6.3.1 Təhlükəsiz qaydada təmizlənən məişət və sənaye çirkab sularının xüsusi çəkisi
 • 6.3.2 Keyfiyyətli suya malik su mənbələrinin xüsusi çəkisi
 • 6.4.1 Sudan istifadə səmərəliliyinin dəyişməsi
 • 6.4.2 Su ehtiyatlarına düşən yükün səviyyəsi: götürülmüş şirin suyun mövcud şirin su ehtiyatlarında xüsusi çəkisi
 • 6.5.1 Su ehtiyatları üzrə inteqrasiyalı idarəetmənin tətbiqi səviyyəsi
 • 6.5.2 Suyun istifadəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişlərlə əhatə olunan transsərhəd su hövzələrinin xüsusi çəkisi
 • 6.6.1 Su ilə əlaqəli ekosistemlərin zamanla sahələrinin dəyişməsinin dinamikası
 • 6.a.1 Dövlət tərəfindən koordinasiya olunan xərclər planı çərçivəsində su təchizatı və sanitariyanın inkişafına yönəldilmiş rəsmi maliyyə yardımlarının həcmi
 • 6.b.1 Su təsərrüfatı və sanitariyanın idarə olunmasında yerli icmaların iştirakını müəyyən edən və qüvvədə olan qayda və prosedurlara malik ərazi vahidlərinin xüsusi çəkisi