İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək