Aclığa son qoymaq, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, qidalanmanı yaxşılaşdırmaq və kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına dəstək vermək
Göstərici 2.a.2 Kənd təsərrüfatı sektoruna rəsmi vəsaitlərin ümumi axını (inkişaf üçün rəsmi yardım üstə gəl digər rəsmi vəsait axınları)  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

2.a.2 Kənd təsərrüfatı sektoruna rəsmi vəsaitlərin ümumi axını (inkişaf üçün rəsmi yardım üstə gəl digər rəsmi vəsait axınları)

Aid olduğu hədəf
2.a. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusən də ən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatındakı istehsal potensialını artırmaq məqsədilə, başqa üsullarla yanaşı beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməklə, kənd infrastrukturuna, kənd təsərrüfatında tədqiqat və genişləndirmə xidmətlərinə, texnologiyaların inkişaf etdirilməsinə və bitki və mal-qara banklarına yatırımı artırmaq
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar)

OECD

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+2.a.2