Aclığa son qoymaq, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, qidalanmanı yaxşılaşdırmaq və kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına dəstək vermək
Göstərici 2.b.1 Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının subsidiyalaşdırılması  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
2.b.1 Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının subsidiyalaşdırılması
Aid olduğu hədəf
2.b. Doha İnkişaf Raundunun mandatına uyğun olaraq, başqa yollarla yanaşı kənd təsərrüfatında ixrac subsidiyalarını və eyni təsirə malik olan bütün ixrac tədbirlərini paralel şəkildə aradan qaldırmaqla, dünya kənd təsərrüfatı bazarlarında ticarətə qarşı məhdudiyyətləri və yanlışlıqları düzəltmək və onların qarşısını almaq
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar)

WTO

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+2.b.1