Yaşından asılı olmayaraq hamının sağlam yaşayış tərzini təmin etmək və rifah halını yaxşılaşdırmaq
Göstərici 3.9.3 Qərəzsiz zəhərlənmədən ölənlərin sayı, əhalinin hər 100000 nəfərinə, cins və yaş qrupları üzrə bölgüdə


Statistik məlumatlara baxmaq üçün aşağıdakı göstərici (lər) və il (lər) seçilməlidir.
  
[Expand]  3.9.3 Qərəzsiz zəhərlənmədən ölənlərin sayı, əhalinin hər 100000 nəfərinə, cins və yaş qrupları üzrə bölgüdə
Hamısını seç Hamısını təmizlə

İllər

Hamısını seç Hamısını təmizlə

  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.