Yaşından asılı olmayaraq hamının sağlam yaşayış tərzini təmin etmək və rifah halını yaxşılaşdırmaq
Göstərici 3.5.2 15 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər nəfərinə təqvim ili ərzində təmiz alkoqolun litri ilə düşən alkoqol istehlakı  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

3.5.2 15 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər nəfərinə təqvim ili ərzində təmiz alkoqolun litri ilə düşən alkoqol istehlakı

Aid olduğu hədəf
3.5. Zərərli maddələrdən sui-istifadənin, o cümlədən narkotik maddələrdən sui-istifadə və alkoqoldan zərərli istifadə hallarının qarşısının alınması və müalicə edilməsi işini gücləndirmək
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) WHO
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+3.5.2