Yaşından asılı olmayaraq hamının sağlam yaşayış tərzini təmin etmək və rifah halını yaxşılaşdırmaq
Göstərici 3.9.1 Yaşayış binalarında havanın və atmosfer havasının çirklənməsi səbəbindən ölüm səviyyəsi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

3.9.1 Yaşayış binalarında havanın və atmosfer havasının çirklənməsi səbəbindən ölüm səviyyəsi

Aid olduğu hədəf
3.9. 2030-cu ilədək, zərərli kimyəvi maddələrdən və havadan, suyun və torpağın çirklənməsindən və korlanmasından ölüm və xəstələnmə hallarının sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) WHO
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+3.9.1