Yaşından asılı olmayaraq hamının sağlam yaşayış tərzini təmin etmək və rifah halını yaxşılaşdırmaq
Göstərici 3.9.2 Təhlükəsiz su, təhlükəsiz sanitariya və gigiyenanın olmaması səbəbindən ölüm səviyyəsi (su təchizatı, sanitariya və gigiyena (STSG) sahəsində hamı üçün təhlükəsiz xidmətlərin olmaması səbəbindən)  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

3.9.2 Təhlükəsiz su, təhlükəsiz sanitariya və gigiyenanın olmaması səbəbindən ölüm səviyyəsi (su təchizatı, sanitariya və gigiyena (STSG) sahəsində hamı üçün təhlükəsiz xidmətlərin olmaması səbəbindən)

Aid olduğu hədəf
3.9. 2030-cu ilədək, zərərli kimyəvi maddələrdən və havadan, suyun və torpağın çirklənməsindən və korlanmasından ölüm və xəstələnmə hallarının sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) WHO
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+3.9.2