Yaşından asılı olmayaraq hamının sağlam yaşayış tərzini təmin etmək və rifah halını yaxşılaşdırmaq
Göstərici 3.d.1 Beynəlxalq Tibbi-Sanitariya Qaydalarına (BTSQ) əməl etmək qabiliyyəti və səhiyyə sahəsində fövqəladə hallara hazırlıq  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
3.d.1 Beynəlxalq Tibbi-Sanitariya Qaydalarına (BTSQ) əməl etmək qabiliyyəti və səhiyyə sahəsində fövqəladə hallara hazırlıq
Aid olduğu hədəf

3.d. Bütün ölkələrin, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə erkən xəbərdarlıq, riskin azaldılması və milli və qlobal səhiyyə risklərinin idarə olunması üçün potensialı gücləndirmək

Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) WHO
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid