Hamı üçün inklüziv və bərabər keyfiyyətli təhsili təmin etmək və ömür boyu təhsil almaq imkanlarını dəstəkləmək
Göstərici 4.2.1 Sağlamlıq, təhsil alma və psixo-sosioloji rifah baxımından kənarlaşmalar olmadan inkişaf edən 24-59 aylıq uşaqların xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə

Bu göstəriciyə dair  məlumatlar "2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında  2021-2022-ci illərdə nəzərdə tutulan “Çoxgöstəricili Klaster Sorğu (MICS)”nun nəticələrinə uyğun olaraq toplanılacaqdır.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
4.2.1 Sağlamlıq, təhsil alma və psixo-sosioloji rifah baxımından kənarlaşmalar olmadan inkişaf edən 24-59 aylıq uşaqların xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə
Aid olduğu hədəf
4.2. 2030-cu ilədək, bütün qızların və oğlanların, ibtidai təhsilə hazır olmaq üçün, keyfiyyətli erkən uşaq inkişafı, qayğı və məktəbəqədərki təhsilə çıxış imkanına malik olmalarını təmin etmək 
Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar)

UNICEF

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid