Hamı üçün inklüziv və bərabər keyfiyyətli təhsili təmin etmək və ömür boyu təhsil almaq imkanlarını dəstəkləmək
Göstərici 4.b.1 İnkişaf üçün təqaüdlərin ödənilməsinə yönəldilən rəsmi yardımların həcmi, təhsilin sahələri və növləri üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
4.b.1 İnkişaf üçün təqaüdlərin ödənilməsinə yönəldilən rəsmi yardımların həcmi, təhsilin sahələri və növləri üzrə bölgüdə
Aid olduğu hədəf
4.b. 2020-ci ilədək, inkişaf etməkdə olan ölkələr, xüsusən də ən zəif inkişaf etmiş ölkələr, kiçik adalarda yerləşən inkişaf etməkdə olan ölkələr və Afrika ölkələri üçün inkişaf etmiş ölkələrdə və digər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ali təhsil, o cümlədən peşə təlimi və informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, texniki mühəndislik və elmi proqramlar
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar)

OECD

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+4.b.1