Yoxsulluğun bütün formalarına hər yerdə son qoymaq
Göstərici 1.2.2 Milli anlayışlara uyğun olaraq yoxsulluğun bütün təzahürləri baxımından yoxsulluq içərisində yaşayan bütün yaşlarda kişilərin, qadınların və uşaqların xüsusi çəkisi

Bu göstəriciyə dair  məlumatlar "2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında  2021-2022-ci illərdə nəzərdə tutulan “Çoxgöstəricili Klaster Sorğu (MICS)”nun nəticələrinə uyğun olaraq toplanılacaqdır.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

1.2.2 Milli anlayışlara uyğun olaraq yoxsulluğun bütün təzahürləri baxımından yoxsulluq içərisində yaşayan bütün yaşlarda kişilərin, qadınların və uşaqların xüsusi çəkisi 

Aid olduğu hədəf
1.2. Milli anlayışlara uyğun olaraq bütün formalarda yoxsulluq içərisində yaşayan bütün yaşlarda kişilərin, qadınların və uşaqların sayını 2030-cu ilədək ən azı yarıya qədər azaltmaq
Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar) Milli hökumət
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-02-02.pdf
E-stolüstü kitaba keçid