Yoxsulluğun bütün formalarına hər yerdə son qoymaq
Göstərici 1.4.1 Əsas xidmətlərə əlyetərliliyi olan ev təsərrüfatlarında yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi

Bu göstəriciyə dair  məlumatlar "2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında  2021-2022-ci illərdə nəzərdə tutulan “Çoxgöstəricili Klaster Sorğu (MICS)”nun nəticələrinə uyğun olaraq toplanılacaqdır.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

1.4.1 Əsas xidmətlərə əlyetərliliyi olan ev təsərrüfatlarında yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf
1.4. 2030-cu ilədək, bütün kişilərin və qadınların, xüsusən də yoxsul və aztəminatlı əhalinin iqtisadi resurslara bərabər şəkildə çıxış hüquqlarına, habelə əsas xidmətlərə, torpaq və digər formalarda əmlak üzərində sahiblik və nəzarət, miras, təbii resurslar, müvafiq yeni texnologiyalar və maliyyə xidmətlərinə, o cümlədən mikro-maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarına malik olmalarını təmin etmək
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) UN-Habitat
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-04-01.pdf
E-stolüstü kitaba keçid