Yoxsulluğun bütün formalarına hər yerdə son qoymaq
Göstərici 1.4.2 a) Təhlükəsiz sahibolma ilə bağlı torpaq üzərində qanuni sənədlərlə təsdiq edilmiş hüquqları olan və b) torpaq üzərində öz sahiblik hüquqlarını təhlükəsiz hesab edən 18 və yuxarı yaşlı əhalinin xüsusi çəkisi, cins və torpağa sahiblik formaları üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

1.4.2 a) Təhlükəsiz sahibolma ilə bağlı torpaq üzərində qanuni sənədlərlə təsdiq edilmiş hüquqları olan və b) torpaq üzərində öz sahiblik hüquqlarını təhlükəsiz hesab edən 18 və yuxarı yaşlı əhalinin xüsusi çəkisi, cins və torpağa sahiblik formaları üzrə bölgüdə

 

Aid olduğu hədəf
1.4. 2030-cu ilədək, bütün kişilərin və qadınların, xüsusən də yoxsul və aztəminatlı əhalinin iqtisadi resurslara bərabər şəkildə çıxış hüquqlarına, habelə əsas xidmətlərə, torpaq və digər formalarda əmlak üzərində sahiblik və nəzarət, miras, təbii resurslar, müvafiq yeni texnologiyalar və maliyyə xidmətlərinə, o cümlədən mikro-maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarına malik olmalarını təmin etmək
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar)
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-04-02.pdf
E-stolüstü kitaba keçid