Möhkəm infrastruktur yaratmaq, inklüziv və dayanıqlı sənayeləşməni təşviq etmək və innovasiyalara dəstək vermək.
Göstərici 9.1.1 İlboyu istifadə olunan yoldan 2 km-dək məsafədə yaşayan kənd əhalisinin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

9.1.1 İlboyu istifadə olunan yoldan 2 km-dək məsafədə yaşayan kənd əhalisinin xüsusi çəkisi 

Aid olduğu hədəf
9.1. Hamı üçün əlçatan və bərabər çıxış imkanına diqqət yetirməklə, iqtisadi inkişafa və insan rifahına dəstək göstərmək məqsədilə, keyfiyyətli, etibarlı, dayanıqlı və möhkəm infrastrukturu, o cümlədən regional və transsərhəd infrastrukturu inkişaf etdirmək
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) Dünya Bankı
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid