Möhkəm infrastruktur yaratmaq, inklüziv və dayanıqlı sənayeləşməni təşviq etmək və innovasiyalara dəstək vermək.
Göstərici 9.a.1 İnfrastruktura yönəldilmiş rəsmi beynəlxalq yardımın (inkişaf üçün rəsmi yardım və digər rəsmi axınlar) məcmu həcmi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
9.a.1 İnfrastruktura yönəldilmiş rəsmi beynəlxalq yardımın (inkişaf üçün rəsmi yardım və digər  rəsmi axınlar) məcmu həcmi
Aid olduğu hədəf

9.a. Afrika ölkələrinə, ən zəif inkişaf etmiş ölkələrə, dənizə çıxışı olmayan ölkələrə və kiçik adalarda yerləşən inkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə, texnoloji və texniki dəstəyi artırmaqla inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dayanıqlı və möhkəm infrastrukturun qurulmasına kömək etmək

Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) OECD
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+9.a.1