Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.1.1 40 faiz ən aztəminatlı əhali və ümumi əhali arasında ev təsərrüfatlarının hər nəfərinə düşən xərclərinin və ya gəlirlərinin artım sürəti

Bu göstəriciyə dair  məlumatlar "2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında 2018-2025-ci illərdə nəzərdə tutulan “Ölkə üzrə ev təsərrüfatlarının 0,5 faizi əhatə olunmaqla ev təsərrüfatları büdcələrinin tədqiqatına dair seçmə statistik müayinə” nin nəticələrinə uyğun olaraq toplanılacaqdır.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

10.1.1 40 faiz ən aztəminatlı əhali və ümumi əhali arasında ev təsərrüfatlarının hər nəfərinə düşən xərclərinin və ya gəlirlərinin artım sürəti

Aid olduğu hədəf
10.1. 2030-cu ilədək, tədricən əhalinin 40 faizinin gəlir artımının ölkədəki orta səviyyədən daha yüksək olmasına nail olmaq və bunu dayanıqlı etmək
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar)

Dünya Bankı

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid