Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.2.1 Gəliri median gəlirin 50 faizindən aşağı olan şəxslərin xüsusi çəkisi, cins, yaş və əlillik əlaməti üzrə bölgüdə

Bu göstəriciyə dair  məlumatlar "2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında 2018-2025-ci illərdə nəzərdə tutulan “Ölkə üzrə ev təsərrüfatlarının 0,5 faizi əhatə olunmaqla ev təsərrüfatları büdcələrinin tədqiqatına dair seçmə statistik müayinə” nin nəticələrinə uyğun olaraq toplanılacaqdır.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
10.2.1 Gəliri median gəlirin 50 faizindən aşağı olan şəxslərin xüsusi çəkisi, cins, yaş və əlillik əlaməti üzrə bölgüdə
Aid olduğu hədəf

10.2. 2030-cu ilədək, yaşından, cinsindən, əlilliyindən, irqindən, etnik mənşəyindən, dinindən və ya iqtisadi və ya digər statusundan asılı olmayaraq, hamının sosial, iqtisadi və siyasi həyatda iştirakı üçün səlahiyyətlərin genişləndirilməsi və bunun təşviq olunması

Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) Dünya Bankı
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid