Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.3.1 Son 12 ay ərzində insan hüquqları sahəsində beynəlxalq hüquqla qadağan edilmiş səbəb əsasında şəxsən özünün ayrı-seçkiliyə və ya təqibə məruz qalması ilə bağlı məlumat verən şəxslərin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

10.3.1 Son 12 ay ərzində insan hüquqları sahəsində beynəlxalq hüquqla qadağan edilmiş səbəb əsasında şəxsən özünün ayrı-seçkiliyə və ya təqibə məruz qalması ilə bağlı məlumat verən şəxslərin xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf
10.3. Digər vasitələrlə yanaşı, ayrı-seçkiliyə yol verilən qanunları, siyasətləri və təcrübələri aradan qaldırmaqla və bununla bağlı müvafiq qanunvericiliyi, siyasətləri və fəaliyyəti təşviq etməklə, bərabər imkanların yaradılmasını və gəlirlərdəki bərabərsizliklərin azaldılmasını təmin etmək
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar)

OHCHR

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid