Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.5.1 Maliyyə sabitliyi göstəriciləri  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
10.5.1 Maliyyə sabitliyi göstəriciləri
Aid olduğu hədəf

10.5. Qlobal maliyyə bazarlarının və institutlarının tənzimlənməsini və monitorinqini təkmilləşdirmək və belə tənzimləmələri tətbiq etmək

Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar)

IMF

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid