Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.7.1 İşçinin işədüzəlmə xərclərinin onun işlədiyi ölkədə əldə etdiyi aylıq gəlirində xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
10.7.1 İşçinin işədüzəlmə xərclərinin onun işlədiyi ölkədə əldə etdiyi aylıq gəlirində xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf
10.7 Başqa vasitələrlə yanaşı, planlaşdırılmış və düzgün idarə olunan miqrasiya siyasətlərini həyata keçirməklə qaydalara uyğun, təhlükəsiz, qanuni və məsuliyyətli miqrasiyaya və insanların hərəkətinə şərait yaratmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar)

ILO, Dünya Bankı


Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid