Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.a.1 Ən az inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən idxalına sıfır faiz dərəcəsi ilə tariflər tətbiq edilən mal mövqelərinin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
10.a.1 Ən az inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən idxalına sıfır faiz dərəcəsi ilə tariflər tətbiq edilən mal mövqelərinin xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf

10.a. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının sazişlərinə uyğun olaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələr, xüsusən də ən zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün xüsusi və fərqli davranış prinsipini tətbiq etmək

Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar)

 ITC,

UNCTAD,

WTO

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+10.a.1