Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.c.1 Köçürülmə xərclərinin köçürülən pulun məbləğinə xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
10.c.1 Köçürülmə xərclərinin köçürülən pulun məbləğinə xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf
10.c. 2030-cu ilədək, miqrantların pul köçürmələrinin əməliyyat məsrəflərini 3 faizə qədər azaltmaq və 5 faizdən yuxarı olan məsrəflərlə köçürmə yollarını aradan qaldırmaq
Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar)

Dünya bankı

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid