Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək
Göstərici 11.1.1 Gecəqondularda, qanunsuz məskunlaşma yerlərində və ya qeyri-qənaətbəxş mənzil şəraitində yaşayan şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
11.1.1 Gecəqondularda, qanunsuz məskun yerlərində və ya qeyri-qənaətbəxş mənzil şəraitində yaşayan şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf

11.1. 2030-cu ilədək, hamı üçün tələblərə cavab verən, təhlükəsiz və əlçatan mənzil təchizatına və əsas xidmətlərə çıxış imkanını təmin etmək və ağır şəraitdə olan yaşayış məntəqələrini müasirləşdirmək

Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar) UN-Habitat
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid