Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək
Göstərici 11.3.2 Şəhərsalmanın planlaşdırılmasında və şəhər təsərrüfatının idarə edilməsində vətəndaş cəmiyyətinin birbaşa iştirakını təmin edən müntəzəm və demokratik əsasla fəaliyyət göstərən strukturlara malik şəhərlərin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

11.3.2 Şəhərsalmanın planlaşdırılmasında və şəhər təsərrüfatının idarə edilməsində vətəndaş cəmiyyətinin birbaşa iştirakını təmin edən müntəzəm və demokratik əsasla fəaliyyət göstərən strukturları olan şəhərlərin xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf
11.3. 2030-cu ilədək, bütün ölkələrdə inklüziv və dayanıqlı urbanizasiya və birgə, vahid və dayanıqlı şəkildə yaşayış məntəqələrini planlaşdırma və idarəetmə üçün potensialı artırmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UN-Habitat
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid