Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək
Göstərici 11.4.1 Bütün mədəni və təbii irsin qorunması və mühafizəsinə çəkilən xərclərin əhalinin hər nəfərinə düşən ümumi məbləği, maliyyə mənbələri (dövlət, özəl), irs növləri (mədəni, təbii) və idarəetmənin səviyyəsi (milli, regional və yerli/bələdiyyə) üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

11.4.1 Bütün mədəni və təbii irsin qorunması və mühafizəsinə çəkilən xərclərin  əhalinin hər nəfərinə düşən ümumi məbləği, maliyyə mənbələri (dövlət, özəl), irs növləri (mədəni, təbii) və idarəetmənin səviyyəsi (milli, regional və yerli/bələdiyyə) üzrə bölgüdə

Aid olduğu hədəf
11.4. Dünyada mədəni və təbii irsi qorumaq və mühafizə etmək üçün səyləri gücləndirmək
Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNESCO-UIS
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid