Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək
Göstərici 11.5.2 Fəlakət nəticəsində yaranmış birbaşa iqtisadi itkilərin dünya ÜDM-ə faiz nisbəti  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
11.5.2 Fəlakətlər nəticəsində birbaşa iqtisadi itkilərin dünya üzrə ÜDM-də xüsusi çəkisi, infrastrukturun mühüm obyektlərinə dəymiş zərər və əsas xidmətlərin işində fəlakətlərlə bağlı dayanmaların sayı
Aid olduğu hədəf
11.5. 2030-cu ilədək, yoxsul və çətin vəziyyətlərdə olan insanlara diqqət yetirməklə, su ilə bağlı fəlakətlər də daxil olmaqla fəlakətlər nəticəsində ölüm hallarının və onun təsirinə məruz qalanların sayını xeyli azaltmaq və qlobal ümumi daxili məhsula nisbətdə birbaşa iqtisadi itkiləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNDRR
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+11.5.2