Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək
Göstərici 11.7.1 Hamı üçün istifadəsi əlçatan olan ictimai yerlərə aid edilən abadlaşdırılmış şəhər ərazilərinin orta çəkisi, cins, yaş və əlillik əlaməti üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

11.7.1 Hamı üçün istifadəsi əlçatan olan açıq ictimai yerlərə aid tikilmiş şəhər ərazisinin orta çəkisi, cins, yaş və əlillik əlaməti üzrə bölgüdə

Aid olduğu hədəf
11.7. 2030-cu ilədək, dünyada, xüsusən də qadınlar və uşaqlar, yaşlı qadınlar və əlil insanlar üçün təhlükəsiz, inklüziv və əlçatan, yaşıl və ictimai məkanlara çıxış imkanını təmin etmək
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UN-Habitat
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid