Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək
Göstərici 11.7.2 Son 12 ay ərzində fiziki və ya cinsi təcavüz qurbanı olmuş şəxslərin xüsusi çəkisi, cins, yaş, əlillik əlaməti və baş vermə yeri üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

11.7.2 Son 12 ay ərzində fiziki və ya cinsi təcavüz qurbanı olmuş şəxslərin xüsusi çəkisi, cins, yaş, əlillik əlaməti və baş vermə yeri üzrə bölgüdə

Aid olduğu hədəf 11.7. 2030-cu ilədək, dünyada, xüsusən də qadınlar və uşaqlar, yaşlı qadınlar və əlil insanlar üçün təhlükəsiz, inklüziv və əlçatan, yaşıl və ictimai məkanlara çıxış imkanını təmin etmək
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNODC
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid