Yoxsulluğun bütün formalarına hər yerdə son qoymaq
Göstərici 1.a.1 Bütün donorlar tərəfindən yoxsulluğun azaldılması üçün ayrılan ümumi inkişaf üçün rəsmi yardım qrantlarının yardım alan ölkənin ümumi dövlət gəlirlərində xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
1.a.1 Bütün donorlar tərəfindən yoxsulluğun azaldılması üçün    ayrılan ümumi inkişaf üçün rəsmi yardım qrantlarının yardım alan ölkənin ümumi dövlət gəlirlərində xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf
1.a. Bütün ölçülərdə yoxsulluğa son qoymağa yönələn proqramları və siyasətləri həyata keçirmək üçün, inkişaf etməkdə olan ölkələri, xüsusən də ən zəif inkişaf etmiş ölkələri lazımi və əvvəlcədən məlum olan vasitələrlə təmin etmək məqsədilə, inkişafla bağlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi yolu da daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən əhəmiyyətli şəkildə resursların səfərbər olunmasını təmin etmək
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) OECD
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-0a-01.pdf
E-stolüstü kitaba keçid