Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək
Göstərici 11.a.1 a) əhali dinamikasını qarşılayan; b) ərazilərin tarazlı inkişafını təmin edən; və c) yerli fiskal dairəni genişləndirən milli şəhər siyasətləri və ya regionların inkişafı planları olan ölkələrin sayı  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

11.a.1 a) əhali dinamikasını qarşılayan; b) ərazilərin tarazlı inkişafını təmin edən; və c) yerli fiskal dairəni genişləndirən milli şəhər siyasətləri və ya regionların inkişafı planları olan ölkələrin sayı

Aid olduğu hədəf
11.a. Milli və regional səviyyələrdə inkişafın planlaşdırılmasını gücləndirməklə şəhər, qəsəbə və kənd əraziləri arasında müsbət iqtisadi, sosial və ətraf mühitlə bağlı əlaqələrə dəstək göstərmək
Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar) UN-Habitat
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid