Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək
Göstərici 11.b.1 2015-2030-cu illərdə Fəlakət Riskinin Azaldılması üzrə Senday Çərçivə Proqramına uyğun fəlakət riskinin azaldılmasına dair milli strategiyaların mövcudluğu və onların icra vəziyyəti  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
11.b.1 2015-2030-cu illərdə Fəlakət Riskinin Azaldılması üzrə Senday Çərçivə Proqramına uyğun fəlakət riskinin azaldılmasına dair milli strategiyaları qəbul etmiş və həyata keçirən ölkələrin sayı
Aid olduğu hədəf
11.b. 2020-ci ilədək, əhatəlilik, resurslardan səmərəli istifadə, iqlim dəyişikliyinin fəsadlarının yüngülləşdirilməsi və uyğunlaşma, fəlakətlərə qarşı dayanıqlıq istiqamətində vahid siyasətlər və planlar qəbul edən və həyata keçirən şəhərlərin və yaşayış məntəqələrinin sayını əhəmiyyətli şəkildə artırmaq və 2015 – 2030-cu illər üçün Fəlakət Riskinin Azaldılması üzrə Sendai Çərçivəsinə uyğun olaraq, bütün səviyyələrdə vahid fəlakət risk idarəçiliyinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNDRR
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-0B-01.pdf
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+11.b.1