Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək
Göstərici 11.b.2 Fəlakət riskinin azaldılmasına dair milli strategiyalara uyğun fəlakət riskinin azaldılması üzrə yerli strategiyaları qəbul etmiş və həyata keçirən yerli hakimiyyət orqanlarının xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

11.b.2 Fəlakət riskinin azaldılmasına dair milli strategiyalara uyğun fəlakət riskinin azaldılması üzrə yerli strategiyaları qəbul etmiş və həyata keçirən yerli hakimiyyət orqanlarının xüsusi çəkisi 

Aid olduğu hədəf
11.b. 2020-ci ilədək, əhatəlilik, resurslardan səmərəli istifadə, iqlim dəyişikliyinin fəsadlarının yüngülləşdirilməsi və uyğunlaşma, fəlakətlərə qarşı dayanıqlıq istiqamətində vahid siyasətlər və planlar qəbul edən və həyata keçirən şəhərlərin və yaşayış məntəqələrinin sayını əhəmiyyətli şəkildə artırmaq və 2015 – 2030-cu illər üçün Fəlakət Riskinin Azaldılması üzrə Sendai Çərçivəsinə uyğun olaraq, bütün səviyyələrdə vahid fəlakət risk idarəçiliyinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNDRR
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid