İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək
Göstərici 12.1.1 Dayanıqlı istehlak və istehsala keçidin dəstəklənməsinə yönəlmiş siyasi alətləri hazırlayan, qəbul edən və ya tətbiq edən ölkələrin sayı  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
12.1.1 Dayanıqlı istehlak və istehsala keçidin dəstəklənməsinə yönəlmiş siyasi alətləri hazırlayan, qəbul edən və ya tətbiq edən ölkələrin sayı
Aid olduğu hədəf

12.1. Bütün ölkələr tərəfindən tədbirlər görülərək, inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən aparıcı mövqe tutulmaqla, inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf və imkanları nəzərə alınaraq, dayanıqlı istehlak və istehsal üzrə 10-illik proqramlar çərçivəsini həyata keçirmək

Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNEP
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid