İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək
Göstərici 12.2.1 Resurs istehlakı, hər nəfərə düşən resurs istehlakı və ÜDM vahidinə düşən resurs istehlakı

Bu göstəricinin formalaşdırılması ilə bağlı beynəlxalq təcrübə öyrənildikdən sonra hesablamaların aparılması planlaşdırılır.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

12.2.1 Resurs istehlakı, hər nəfərə düşən resurs istehlakı və ÜDM vahidinə düşən resurs istehlakı

Aid olduğu hədəf
12.2. 2030-cu ilədək, təbii resursların dayanıqlı şəkildə idarə olunmasına və onlardan səmərəli istifadəyə nail olmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNEP
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid