İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək
Göstərici 12.3.1 a) Qida itkiləri indeksi və b) qida tullantıları indeksi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
12.3.1 a) Qida itkiləri indeksi və b) qida tullantıları indeksi
Aid olduğu hədəf

12.3. 2030-cu ilədək, pərakəndə satış və istehlakçı səviyyələrində adambaşına düşən qlobal ərzaq tullantılarını yarıya qədər azaltmaq və məhsul yığımından sonrakı itkilər də daxil olmaqla, istehsal və təchizat şəbəkələri boyu ərzaq itkilərini azaltmaq

Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar)
FAO
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid