İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək
Göstərici 12.5.1 Tullantıların təkrar emalının milli səviyyəsi, utilizasiya olunmuş materialların tonla çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
12.5.1 Tullantıların təkrar emalının milli səviyyəsi, utilizasiya olunmuş materialların tonla çəkisi
Aid olduğu hədəf

12.5. 2030-cu ilədək, qarşısını alma, azaltma, təkrar emal və təkrar istifadə yolu ilə tullantıların hasil olunmasını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq

Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar)
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid