İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək
Göstərici 12.6.1 Dayanıqlı inkişaf barədə hesabatlar dərc etdirən şirkətlərin sayı  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
12.6.1 Dayanıqlı inkişaf barədə hesabatlar dərc etdirən şirkətlərin sayı
Aid olduğu hədəf

12.6. Şirkətləri, xüsusən də iri və transmilli şirkətləri dayanıqlı təcrübələri qəbul etməyə və dayanıqlılıqla bağlı məlumatları onların hesabat vermə prosesinə daxil etməyə həvəsləndirmək

Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar)
UNEP,  
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid