İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək
Göstərici 12.7.1 Dayanıqlı dövlət satınalmaları siyasətlərinin və tədbirlər planının həyata keçirilməsi səviyyəsi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

12.7.1 Dayanıqlı dövlət satınalmaları siyasətlərinin və tədbirlər planının həyata keçirilməsi səviyyəsi

Aid olduğu hədəf
12.7. Milli siyasətlərə və prioritetlərə uyğun olaraq, dayanıqlı dövlət tədarük təcrübələrini təşviq etmək
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNEP
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid