İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək
Göstərici 12.b.1 Turizmin dayanıqlığının iqtisadi və ətraf mühit aspektlərinin qiymətləndirilməsi üçün standart hesabatlılıq alətlərinin tətbiqi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
12.b.1 Turizmin dayanıqlığının iqtisadi və ətraf mühit aspektlərinin qiymətləndirilməsi üçün standart hesabatlılıq alətlərinin tətbiqi
Aid olduğu hədəf

12.b. İş yerləri yaradan və yerli mədəniyyəti və məhsulları təşviq edən dayanıqlı turizm üçün dayanıqlı inkişafın təsirlərinə nəzarət etmə alətlərini işləyib hazırlamaq və tətbiq etmək

Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNWTO
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid