İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək
Göstərici 12.c.1 Mədən yanacaqlarına ayrılan subsidiyaların məbləğınin ÜDM-ə faiz nisbəti (istehsal və istehlak)  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

12.c.1 Mədən yanacaqlarına ayrılan subsidiyaların məbləğınin ÜDM-ə faiz nisbəti (istehsal və istehlak)

Aid olduğu hədəf
12.c. Milli şəraitlərə uyğun olaraq, bazardakı yanlışlıqları aradan qaldırmaqla, o cümlədən vergi qoyma strukturunu yenidən təşkil etməklə və mövcud olduğu halda, onların ətraf mühitə təsirlərinin qarşısını almaq üçün həmin zərərli subsidiyaları tədricən aradan qaldırmaqla, inkişaf etməkdə olan ölkələrin xüsusi ehtiyaclarını və şəraitlərini tam şəkildə nəzərə alaraq və onların inkişafına mümkün mənfi təsirləri yoxsulları və təsirə məruz qalan icmaları qoruyan tərzdə minimuma endirərək israfçı istehlaka şərait yaradan qeyri-səmərəli mədən yanacaq subsidiyalarını səmərəliləşdirmək
Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNEP
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid