Yoxsulluğun bütün formalarına hər yerdə son qoymaq
Göstərici 1.b.1 Yoxsul əhaliyə yönəlmiş dövlət sosial xərcləri  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

1.b.1 Yoxsul əhaliyə yönəlmiş dövlət sosial xərcləri

Aid olduğu hədəf
1.b. Yoxsulluğun aradan qaldırılması tədbirlərinə sürətləndirilmiş şəkildə yatırıma dəstək göstərmək üçün yoxsullara yönələn və gender məsələlərinə həssaslıqla yanaşılan strategiyalar əsasında, milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə güclü siyasi çərçivələr yaratmaq
Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNICEF
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-0b-01.pdf
E-stolüstü kitaba keçid