Aclığa son qoymaq, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, qidalanmanı yaxşılaşdırmaq və kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına dəstək vermək
Göstərici 2.2.2 Beş yaşadək uşaqlar arasında düzgün qidalanmamanın yayılma səviyyəsi (ÜST-ün müəyyən etdiyi Uşaqların Böyümə Standartlarına uyğun uşağın boya görə çəkisinin median göstəricisindən ortakvadratik kənarlaşmanın >+2 və ya <-2 olması), arıqlama və piylənmə üzrə bölgüdə

Bu göstəriciyə dair  məlumatlar "2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında  2021-2022-ci illərdə nəzərdə tutulan “Çoxgöstəricili Klaster Sorğu (MICS)”nun nəticələrinə uyğun olaraq toplanılacaqdır.   • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
2.2.2 Beş yaşadək uşaqlar arasında düzgün qidalanmamanın yayılma səviyyəsi (ÜST-ün müəyyən etdiyi Uşaqların Böyümə Standartlarına uyğun uşağın yaşa görə çəkisinin median göstəricisindən ortakvadratik kənarlaşmanın >+2 və ya <-2 olması), arıqlama və  piylənmə üzrə bölgüdə
Aid olduğu hədəf
2.2. 2030-cu ilədək, bütün pis qidalanma hallarına son qoymaq, o cümlədən, 2025-ci ilədək, 5 yaşadək olan uşaqlarda inkişafdan qalma (bəstəboyluq) və arıqlıq halları ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış hədəflərə çatmaq və yeniyetmə qızların, hamilə və ya uşağına süd verən qadınların və yaşlı insanların qidalanma ilə bağlı ehtiyaclarını təmin etmək
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar)
Qlobal metaməlumta keçid

E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+2.2.2