Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.2.1 Ümumi və ən az inkişaf etmiş ölkələrə ayrılan inkişaf üçün rəsmi yardımın xalis həcminin İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) İnkişafa Yardım Komitəsinin donorlarının ümumi dövlət gəlirlərində (ÜMG) xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

17.2.1 Ümumi və ən az inkişaf etmiş ölkələrə ayrılan inkişaf üçün rəsmi yardımın xalis həcminin İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) İnkişafa Yardım Komitəsinin donorlarının ümumi dövlət gəlirlərində (ÜMG) xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf

17.2. İnkişaf etmiş ölkələr tərəfindən inkişafa rəsmi yardım öhdəliklərinin, o cümlədən bir çox inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün İRY/ÜMG-nin 0.7 %-nə və ən zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün İRY/ÜMG-nin 0.15%-0.2%-nə nail olmaq öhdəliyinin tam şəkildə yerinə yetirilməsi; İRY göstərənlər ən zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün İRY/ÜMG-nin ən azı 0.20 faizini təmin etməyi hədəf kimi qarşıya qoymaq məsələsini nəzərdən keçirməyə çağırılır

Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar) OECD
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+17.2.1