Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.3.1 İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün bir çox mənbələrdən əlavə maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

17.3.1 Birbaşa xarici investisiyalar (BXİ), inkişaf naminə rəsmi yardım və Cənub-Cənub Əməkdaşlığın məcmu milli büdcəyə faiz nisbəti

Aid olduğu hədəf 17.3. Çoxsaylı mənbələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün əlavə maliyyə vəsaitləri toplamaq
Aid oldğu səviyyə
I, II səviyyə
Himayədar qurum(lar) OECDUNCTAD
Qlobal metaməlumta keçid
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-03-01a.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-03-01b.pdf
E-stolüstü kitaba keçid