Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.3.2 Pul köçürmələrinin həcminin (ABŞ dolları ilə) ÜDM-də xüsusi çəkisi


Statistik məlumatlara baxmaq üçün aşağıdakı göstərici (lər) və il (lər) seçilməlidir.
  
   17.3.2 Pul köçürmələrinin həcminin (ABŞ dolları ilə) ÜDM-də xüsusi çəkisi
Hamısını seç Hamısını təmizlə

İllər

Hamısını seç Hamısını təmizlə

Qeydlər:

Göstərici Tədiyə balansının məlumatları əsasında hesablanmışdır.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşağıdakı cədvəl göstəricinin Vahid inteqrəedilmiş metaməlumatların strukturuna (SİMS 2.0) uyğun hazırlanmış metaməlumatını xarakterizə edir.
Göstəricinin adı: Pul köçürmələrinin həcminin (ABŞ dolları ilə) ÜDM-də xüsusi çəkisi
1 1 Əlaqə
1.1 Təşkilat Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
1.2 Təşkilatın məsul struktur bölməsi Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsi
1.3 Əlaqə üçün məsul şəxs Nuru Süleymanov
1.4 Əlaqə üçün məsul şəxsin vəzifəsi Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsinin müdiri
1.5 Əlaqə üçün məsul şəxsin poçt ünvanı AZ1136, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti
1.6 Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu nuru.suleymanov@stat.gov.az
1.7 Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi  +99412 538 74 50; 377 10 70 (22-17)
1.8 Əlaqə üçün məsul şəxsin faks nömrəsi  +99412 538 24 42
2 1 Metaməlumatların yenilənməsi
2.1 Metaməlumatların son təsdiq tarixi 01.04.2021
2.2 Metaməlumatların son yerləşdirilməsi tarixi 01.04.2021
2.3 Metaməlumatların son yenilənməsi tarixi 17.01.2023
3 1 Statistik təqdimat
3.1 Məlumatların izahı Pul köçürmələrinin həcminin (ABŞ dolları ilə) ÜDM-də xüsusi çəkisi, ölkəyə rəsmi və qeyri-rəsmi  daxil olan ümumi pul vəsaitlərinin həcminin ÜDM-də payı kimi hesablanır.
3.2 Təsnifat sistemi İstifadə edilən anlayışlar, BVF-nin Ödəniş Balansı və Beynəlxalq İnvestisiya Vəziyyəti Təlimatının (BPM6) Altıncı Basımına uyğundur.
3.3 Əhatə edilən sektor MHS 2008 metodologiyasına əsasən bütün sektorları əhatə edir.
3.4 Statistik anlayışlar və təriflər Pul köçürmələrinin həcmi, il ərzində ölkəyə əmək haqqı  formasında və fiziki şəxslərin pul baratları (rəsmi və qeyri-rəsmi) şəklində daxil olmuş pul vəsaitləri əsasında formalaşır.
3.5 Statistik vahid Tədiyyə Balansı Statistikasının hesabat sisiteminə aid olan statistik vahidlər.
3.6 Statistik məcmu Göstəricinin əhatə etdiyi baş məcmu Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda fəaliyyət  göstərən qeyri-rezident hüquqi və fiziki şəxslərdir.
3.7 İstinad zonası Rezidentlərin ölkə xaricində yaşayan hissəsindən (qeyri-rezidentlərdən) daxil olan pul köçürmələri həcminin ÜDM-də faizi.
3.8 Vaxt əhatəliyi 2015
3.9 Baza dövrü Mərkəzi Bankın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib.
4 1 Ölçü vahidi Faizlə
5 1 Hesabat dövrü İllik dövriliklə
6 1 İnstitusional mandat
6.1 Hüquqi aktlar və digər razılaşmalar İstifadə edilən anlayışlar, BVF-nin Ödəniş Balansı və Beynəlxalq İnvestisiya Vəziyyəti Təlimatının (BPM6) Altıncı Basımına uyğundur.
6.2 Məlumatların təşkilatlararası bölgüsü Beynəlxalq təşkilatlar
7 1 Məxfilik
7.1 Məxfilik siyasəti • “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (15-ci maddə) müvafiq olaraq, ilkin məlumatların verilməsi qadağandır http://www.stat.gov.az/menu/3/Legislation/law_az.pdf • Mikroməlumatlara giriş Komitənin sədri tərəfindən 13.06.2011-ci il tarixdə təsdiq olunmuş “Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi qaydaları”na əsasən tənzimlənir. http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf • Dövlət Statistika Komitəsinin 19 fevral 2014-cü il tarixli 7/02s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Fərdi məlumatlarla necə işləmək, onların məxfiliyini necə qorumaq lazımdır?” adlı təlimat mövcuddur. http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/personal_information.pdf • ilkin (fərdi) məlumatların konfidensiallığının qorunması Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məxfi statistik məlumatların qorunması sahəsində siyasəti sənədində öz əksini tapmışdır. http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/mexfilik.pdf
7.2 Məxfi məlumatların işlənməsi Məxvi məlumatları əks etdirən, yaxud onu açıqlayan rəsmi statistika materiallarının istifadəçilər arasında yayılmasına icazə verilmir. Açıqlanmasına icazə verilən yekun (ümumiləşdirilmiş) məlumatlar ən azı üç statistik vahidin məlumatını əhatə etməlidir və belə yekunlarda statistik vahidlərin payı 85%-dən çox olmamalıdır.
8 1 Yayım (nəşr) siyasəti
8.1 Yayım (nəşr) təqvimi  Statstik göstəricilərinin yayım təqvimi Mərkəzi Bankın internet səhifəsində mövcuddur
8.2 Yayım təqviminə giriş cbar.az
8.3 İstifadəçi girişi Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı - Statistika (cbar.az)
9 1 Yayım tezliyi illik
10 1 Bərabər giriş və aydınlıq
10.1 Mətbu məlumat Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı - Statistik bülleten (cbar.az)
10.2 Nəşrlər Komitənin rəsmi internet səhifəsində "Statistik nəşrlər" bölməsinin  "Bülletenlər və bukletlər" alt bölməsinin "Nəşrlərin e-versiyası" hissəsində  "Dayanıqlı inkişaf məqsədləri" adlı məcmuədə nəsr olunur
10.3 Onlayn məlumat bazası Mərkəzi Bankın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib.
10.4 Mikroməlumatlara giriş Mikroməlumatlara giriş qadağandır. Yalnız Dövlət Statistika Komitəsinin sədri tərəfindən 13.06.2011-ci il tarixdə təsdiq olunmuş “Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi qaydaları”na uyğun, ilkin məlumatlardan istifadə edilə bilər
10.5 Digər Pul köçürmələrinin həcmi, il ərzində ölkəyə əmək haqqı  formasında və fiziki şəxslərin pul baratları (rəsmi və qeyri-rəsmi) şəklində daxil olmuş pul vəsaitləri əsasında formalaşır.
10.6 Metodologiya üzrə sənədlər İstifadə edilən anlayışlar, BVF-nin Ödəniş Balansı və Beynəlxalq İnvestisiya Vəziyyəti Təlimatının (BPM6) Altıncı Basımına uyğundur.
10.7 Keyfiyyət üzrə sənədlər Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması üzrə İSO sertifikatı verilib
11 1 Keyfiyyətin idarə olunması
11.1 Keyfiyyət təminatı Dövlət Statistika Komitəsində ISO 9001 beynəlxalq standartına uyğun olaraq keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi tətbiq edilir, 2013-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsində keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin kənar audit aparılmış və həmin ilin avqust ayında ilk dəfə “Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində ISO 9001:2008 beynəlxalq uyğunluq sertifikatı əldə edilmişdir. Beynəlxalq standartda 2015-ci ildə baş vermiş dəyişiklikdən sonra keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin bütün sənədləri ISO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğun olaraq yenidən hazırlanmışdır. 2017-ci ilin 09-10 mart tarixlərində aparılmış sertifikatlaşdırma auditinin nəticələrinə əsasən Dövlət Statistika Komitəsinin aparatı və KİS-in tətbiq edildiyi 13 yerli statistika orqanı, daha sonra 2020-ci ilin 02-06 mart tarixlərində aparılmış təkrar sertifikatlaşdırma auditinin nəticələrinə əsasən Dövlət Statistika Komitəsinin aparatı və KİS-in tətbiq edildiyi daha 17 yerli statistika orqanı “Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində ISO 9001:2015 beynəlxalq uyğunluq sertifikatına layiq görülmüşdür (http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/sertifikat_2015.pdf ). 2012-ci ildən statistik məhsulun istehsalının standartlaşdırılması məqsədilə “Statistik Biznes-Prosesin Ümumi Modeli” (GSBPM) tətbiq edilir. İldə 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə aparatın struktur bölmələrinin və yerli statistika orqanlarının əməkdaşları üçün KİS-ə dair seminarlar təşkil olunur. 2010-cu və 2017-ci illərdə Avropa Statistika Bürosu (Avrostat), BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası (BMT AİK) və Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (AATA) tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli Statistika Sisteminin Qlobal Qiymətləndirilməsi keçirilmişdir. Ekspertlərin tövsiyələrinə uyğun olaraq bu sahə üzrə təkmilləşdirilmə işləri həyata keçirilməkdədir.
11.2 Keyfiyyət qiymətləndirilməsi Hər il təsdiq edilən “Audit proqramı” əsasında aparatın şöbələrində və KİS-in tətbiq edildiyi yerli statistika orqanlarında daxili auditlər həyata keçirilir. Auditlərin keçirilməsi üçün audit qrupları təşkil olunur və hər bir struktur bölmə üçün fərdi audit planı təsdiq olunur. Audit qrupu audit planına əsasən yoxlamanı həyata keçirir. Dövlət Statistika Komitəsində keyfiyyət aspektlərinin daxili monitorinqi mərkəzləşdirilmiş qaydada səlahiyyətli struktur bölmə (Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar şöbəsi) tərəfindən həyata keçirilir və aparılmış auditlərin yekunlarına dair hər il “Rəhbərlik tərəfindən təhlil” sənədi hazırlanaraq rəhbərliyə təqdim olunur. Audit qrupunun üzvləri (auditorlar) hər auditdən əvvəl baş auditor tərəfindən, eləcə də ildə 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə təşkil edilən seminarlar vasitəsilə təlimatlandırılır. Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin “Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Tələblər” ISO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə cavab verməsi ən güclü tərəflərdən biri hesab olunur. Elektron sənədləşməyə tam keçilməməsi və paralel olaraq kağız sənəd dövriyyəsinin aparılması səbəbindən iş yükünün artması, yeni standartların tələblərinə işçi heyətinin (əməkdaşların) gec adaptasiyası ən zəif cəhətlər hesab olunur.
12 1 Aktuallıq
12.1 İstifadəçi tələbatları İllik məlumatlar
12.2 İstifadəçi məmnunluğu  İstifadəçi məmnunluğu ilə əlaqədar Komitənin rəsmi internet səhifəsində link yerləşdirilmişdir.  http://www.stat.gov.az/link_click_counter/ 
12.3 Dolğunluq Pul köçürmələrinin həcmi, il ərzində ölkəyə əmək haqqı  formasında və fiziki şəxslərin pul baratları (rəsmi və qeyri-rəsmi) şəklində daxil olmuş pul vəsaitləri əsasında formalaşır.
13 1 Dəqiqlik və etibarlılıq
13.1 Ümumi dəqiqlik İllik məlumatlar əsasında dəqiqləşdirilir
13.2 Seçmə xətası Mövcud deyil.
13.3 Qeyri-seçmə xətası Mövcud deyil.
14 1 Vaxtlı-vaxtında olma və tam vaxtında yerinə yetirmə
14.1 Vaxtlı-vaxtında olma "Statistik işlər planı"na uyğun olaraq hazırlanır
14.2 Tam vaxtında yerinə yetirmə "Statistik işlər planı"na uyğun olaraq hazırlanır
15 1 Uyğunluq (əlaqələndirmə) və müqayisəlilik
15.1 Coğrafi müqayisəlilik Müqayisəlilik təmin edilir
15.2 Vaxt üzrə müqayisəlilik Yekun məlumatlar 2015-ci ildə mövcud və dinamika sıralarında fasilələr müşahidələr olmamışdır.
15.3 Sahələrarası uyğunluq İllik məlumatlarda hər-hansı bir göstəricidə dəyişiklik baş verərsə bu dəyişiklik nəzərə alınmaqla illik məlumatlar dəqiqləşdirilir
15.4 Daxili uyğunluq Tədiyyə Balansı Statistikasının hesabat sisiteminə aid olan statistik vahidlər.
16 1 Xərc və yük Respondetlərə ödəniş edilmir
17 1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi
17.1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti Məlumatların dəqiqləşdirilməsi Dövlət Statistika Komitəsinin 04.04.2012-ci il tarixli 58/t nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Əsas statistik göstəricilər üzrə məlumatlara yenidən baxılması reqlamentinə uyğun aparılır. Bu sənəd ictimaiyyət üçün açıqdır və Komitənin internet səhifəsində statistik nəşrlər bölməsində yerləşdirilmişdir
17.2 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi təcrübəsi "Əsas statistik göstəricilər üzrə məlumatlara yenidən baxılması reqlamenti http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/reg_05_2016.pdf
18 1 Statistik emal
18.1 İlkin məlumatlar Tədiyyə Balansı Statistikasının hesabatı
18.2 Məlumatların toplanması dövriliyi İllik
18.3 Məlumatların toplanması Elektron və kağız formada
18.4 Məlumatlara nəzarət Hər bir komponent beynəlxalq standarta uyğun qəbul olunmuş ardıcıllıqla yoxlanılır
18.5 Məlumatların ümumiləşdirilməsi Məlumatlar Mərkəzi Bank tərəfindən ümumiləşdirilir
18.6 Düzəlişlər Düzəlişlər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təsdiq olunmuş "Hesabat məlumatlarında baş vermiş xətaların təsnifləşdirilməsi və onların aradan qaldıırlması qaydaları" və məlumatlara yenidən baxılması reqlamentinə əsasən adlı metodoloji tövsiyyəyə uyğun olaraq aparılır.
19 1 Şərh Əlavə şərh yoxdur