Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.5.1 İnkişaf etməkdə olan ölkələrə, o cümlədən ən az inkişaf etmiş ölkələrə investisiyaların təşviqi rejimlərini qəbul edən və həyata keçirən ölkələrin sayı  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
17.5.1 İnkişaf etməkdə olan ölkələrə, o cümlədən ən az inkişaf etmiş ölkələrə investisiyaların təşviqi rejimlərini qəbul edən və həyata keçirən ölkələrin sayı
Aid olduğu hədəf 17.5. Ən zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün yatırımların təşviqi rejimlərini qəbul etmək və həyata keçirmək
Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar)  UNCTAD
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-05-01.pdf
E-stolüstü kitaba keçid